Vi regner at det finnes drøyt arter av skogtrær i Norge. Les mer om de enkelte treslagene under. Fleretasjet blandingsskog. Larsson, Skog og landskap.

Her er en oversikt over alle de norske treslagene.

Bjørk er det treslaget det er mest av i Norge. Vi finner bjørk over hele landet, fra kysten til skoggrensa, og nord til Finnmark. Gran er vårt økonomisk mest . Hva slags tre er dette? Med denne appen vil du forhåpentligvis lett kunne finne ut det, uansett om det er vinter, vår, sommer eller høst. Målgruppen er primært skoleelever, men vi håper alle med interesse for trær vil ha glede og nytte av den.

Utvalget er basert på de treslagene som er vanligst i norske skoger.

Read reviews, compare customer ratings, see screenshots and learn more about Treslag i Norge. Definisjonen av trær: Trærne er de høyeste, største og lengst levende av alle planter. Et tre defineres som en flerårig, vedaktig plante som kan oppnå en høyde på meter eller mer på en enkelt stamme. Barlind ( Taxus baccata).

Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike. Gå til Treslag i Norge – Svalebøgen i Gjerrild i Djurslands nordøstlige hjørne har stammer på en rot, og antas å være minimum 3år gammel. Nedenfor listes de treartene som er naturlig hjemmehørende eller utbredt naturaliserte i Norge. For en mer fullstendig oversikt, se henholdsvis artiklene om løvtrær og . Bøka er det mest skyggetålende treslaget, og vil på visse steder langs kysten i Sør-Norge kunne skygge ut gran.

Hardt virke er vanskeligere å skjære enn mjukt, men hardt tre får glattere snittflate enn mjuke treslag. Bøk kan finnes i rene . Seighet – måles i kilojoule per kvadratmeter. Bøk, bjørk, einer, rogn og kirsebær er seige treslag. Gran, furu, osp og lerk er sprø treslag.

Kilde: Treslag i Norge.

Den er i dag det mest utplantede fremmede treslaget i Norge og finnes langs hele norskekysten nord til Troms. Sitkagran kan gjenkjennes ved at nålene er mer blågrønne enn hos vanlig gran. De er stive, svært spisse og vokser på forhøyninger på kvisten. Konglene er hengende, lysebrune til oransjebrune og mindre enn . I de siste årene har norsk lauvtrevirke og norske lauvtreslag fått stadig større oppmerksomhet.

Men fortsatt mangler det mye på kunnskap og informasjon om hvor kunnskapen er å finne. Under punktet treslag vil du kunne finne mye kunnskap om den enkelte tresorten. Vi jobber stadig med å oppdatere disse sidene og . Disse er plantet som skog til skogbruksformål. Ellers finner du mange fremmede treslag i parker og litt større friluftsområder. Blant løvtrærne er platanlønn det mest kjente.

HVILKE TRÆR KOM FØRST TIL NORGE ETTER SISTE ISTID? Langsomt hevet landet seg. Landskapet ble grønt igjen. Dette markerer slutten på istiden. Rekkefølge på innvandring.

De første treslagene som kom inn i landet var bjørk , . Feltet Norske treslag er lokalisert på begge sider av Olav Mois vei, i området mellom Vassvikveien og den innerste parkeringslommen. Hensikten med etableringen av dette feltet er å legge tilrette for læring og gjenkjenning de vanligste treslagene vi finner i naturen i Norge. Tree species in Norway (Treslag i Norge) is an application that allows you to identify the most common tree species in Norway. The target group is pupils and the explanations are therefore based on images, and not so much on words.

The app is meant as an aid throughout the whole year. Også gran og furu er godt egnete treslag for behandling, og det er disse treslagene som er mest tilgjengelige i Norge, sier Brynhildsen. I tillegg til det rent utseendemessige vinner varmebehandlet tre rent miljømessig over impregnert tre fordi det ikke benyttes kjemikalier i prosessen. TRESLAG i Norge – ny app. Knopper, blader, blomst og bark!

Det store utvalget av bilder gjør det mulig å gjenkjenne treslaget man står overfor. Appen er i tillegg ment å kunne brukes året rundt. Velg årstid i årshjulet på forsiden, og deretter det treslaget du tror det er. Arten er beskrevet med et godt utvalg av bilder og en .