Internasjonal forskning konkluderer med at helseplagene er større i boliger med fuktproblemer. Fukt fremmer vekst av bakterier og muggsopper. Sporer og mycel fra muggsopp . Når det er mye muggsopp og muggsopp -produkter i luft og støv, vil de fleste bare merke lukten av mugg uten å bli syke eller plaget av det.

Det er særlig luftveiene og lungene som kan angripes. Har du muggsoppallergi ?

Muggsoppallergi er sjelden, og koblingen mellom hussopp og allergi er ikke helt klarlagt. De som rammes av muggsoppallergi har som oftest andre . De kan bidra til nedsatt motstandskraft mot infeksjoner i luftveiene, irritasjon av slimhinnene, snue, slim og hoste, nedsatt allmentilstan hodepine og andre symptomer på inneklimasyke. Barn er mest sårbare og oftest mest utsatt. Derfor sier helsemyndighetene klart fra at muggsoppvekst inne ikke er . Vanlige feildiagnoser – Er dette egentlig min sykdom ? Mange historier har blitt fortalt om pasienter som fikk den ene diagnose etter den andre, av leger som ikke har sjekket inflammatoriske markører.

Disse markørene kan sjekkes ved blodprøver i laboratorier i hele USA.

Man bør også være oppmerksom om man får forkjølelse som er ekstra hardnakket. Personer med astma og allergi bør passe på dersom symptomene bli verre. Om man mistenker at man er blitt syk av muggsopp er det viktig at inneklimaet blir undersøkt.

Er det riktig ille bør man finne seg midlertidig bolig, . Derfor vil selv en moderat økt risiko for denne type symptomer i fuktbelastede hus , kunne medføre plager for et stort antall personer. Sammenhengen mellom muggsoppeksponering og sykdom er også godt kjent fra yrkessituasjoner der eksponeringen er ekstrem. I slike tilfeller er det . Muggsopp trives i tette hus med fuktighet som ikke slipper ut. Norges Astma – og Allergiforbund)Du kan bli syk av inneklimaet i ditt eget hjem.

Tette hus med fukt som ikke slipper ut danner grobunn for muggsopper. Reaksjoner på muggsopp. Muggsoppen produserer sporer og når disse pustes inn kan det oppstå sykdom. Man behøver ikke ha allergi eller astma for å få symptomer i en bygning med fukt- og muggsopp.

Hvis du er blitt syk av å oppholde deg i boligen bør du vurdere å flytte ut mens skaden blir utbedret. I epidemiologiske studier finner man til dels betydelig økning både av allergiske og infeksjonsbetingede luftveislidelser i bygg med fukt og mugg sammenlignet med kontrollgrupppene (2). Symptomer og sykdom kan forårsakes av mugg – og bakterievekst og av deres toksiner og allergener fra kilder i bygningskonstruksjonen . Blir veldig glad hvis noen vil dele sine erfaringer og gjerne solskinnshistorier.

For ett år siden ble jeg mamma, måneder senere ble jeg syk. Gyngende svimmel, utmattet, hjertebank, skjelvinger osv. Legene konkluderte etter lang tid at jeg har en betennelse i skjoldbruskkjertelen etter . Resultatene var imidlertid ikke oppløftende.

Hele prosent av skolene hadde dårlig inneklima. Og når hus er syke blir også folk syke. Høye verdier av støv, soppsporer, bakterier og COgjør at mennesker, store som små, trives dårlig.

Typiske symptomer på dårlig inneklima er tørre slimhinner, irriterte øyne, hud og hals, . Mange melder også om diffuse symptomer , som hodepine, konsentrasjonsproblemer og trøtthet, sier seniorforsker Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet, som forsker på inneklima ved Område for smittevern, miljø og helse. Forskere kan foreløpig ikke si sikkert hva det er som konkret fremkaller sykdom i . Inneklimaforhold som dårlig temperaturkontroll og mangelfull ventilasjon kan påvirke arbeidsevne, gi mistrivsel og i enkelte tilfeller utløse eller forverre sykdom. Godt inneklima er derfor viktig både for helse og trivsel. De fleste mennesker oppholder seg omtrent prosent av sin tid innendørs.

Helsefarer ved fuktskader, muggsopp , bakterier, midd og alger i innemiljøet. Det er også kjent at ulike mugg og sopp produserer mykotoksiner – kjemikalier som kan gjøre oss syke. Apparater som bruker vann, inkludert kaffemaskiner, kan også være skjulte kilder til giftig mugg i hjemmet ditt. Faktisk er nevrologiske symptomer et kjennetegn for toksisitet i mugg. Dårlig inneklima, som fukt og mugg , kan utløse eller forverre sykdom.

Dette kan gi dårlig inneklima som kan gjøre deg syk. Han understreker at det kan være vanskelig å slå fast om det faktisk er inneklimaet som er årsaken til plagene, fordi de typiske symptomene også kan forårsakes av andre faktorer. Allergi og høyfeber-liknende symptomer kan oppstå, slik som nesetetthet, kløende øyne og hvesende pust. Mugg kan trenge inn i huset gjennom alle typer åpninger, slik som åpne dører eller vinduer, lekkasjer i tak eller rundt piper.

Husholdninger som har vært eksponert for fukt, bør overveie å få testet om det foreligger . De fleste former er ikke farlig for mennesker, men muggsopp inneholder aspergillus kan forårsake sykdom når deres spores er inhalert i lungene. Ca 1forskjellige typer mugg inneholde aspergillus og har potensial til å gjøre individer syke , ifølge Mayo Clinic. De vanligste stedene å finne formen er der korn lagres,.