Fagstoff: I sluttkontrollen forsikrer vi oss om at anlegget fungerer som det skal, fagmessig og etter gjeldene. Skjema veksel,- og kryssvender. Nedlastbare veiledninger og skjema for dokumentasjon av risikovurdering, sluttkontroll og samsvarserklæring. Isolasjonsresistans: Log jord.

Kontinuitet i alle styrestrømledere, kryss av på skjema.

Dører låst og nøkler levert. Nelfo- ElsikkerhetsdokuMENTAsjon. Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg.

Nkom ønsker økt bevisstgjøring om viktigheten av å utføre risikovurdering og sluttkontroll. Alle skjema blir fortløpende oppdatert. RAPPORT FRA SLuTTKONTROLL.

Sluttkontroll innebærer at det settes opp en statusrapport for eventuelle avvik ved utløp av.

Lag et skjema til merking av kabler og arbeidsplassene. Relevante skjema for sluttkontroll og funksjonsprøving er ikke fullstendig utfylt. Høy grad av måloppnåelse: 5-6.

Kontrollere at anlegget virker. Oppdaterte Sikre skjema. Noe langt mer enn bare skjemaer. Risikovurdering, kursfortegnelse, sluttkontroll ,. Arrangementstegning, Hovedstrømskjema. DSBs kommentarer til skjema for risikovurdering og sluttkontroll av.

Gjennomgang av skjema for sluttkontroll – sikre . Prosedyrer gitt i sikkerhetsforskrifter-FSE er fulgt. Byggkontrollen AS hjelper deg med å skape trygghet for hva du får. En ny bolig skal være problemfri, men er ikke det alltid.

Vi anbefaler at eier av . Fylle ut skjema for registrering av avvik og.

Oppfølging av sluttkontroll av vannledning;. Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko. Ikke akkurat sluttkontroll , men det er da noe. Ferdigattest for boligalarm.

Har ikke noe eget skjema for sluttkontrollen , men den innebærer i alle . Disse punktene utgjør det vi kaller sluttkontroll og danner grunnlaget for. NELFO og DSB har i felleskap utarbeidet skjemaer for sluttkontroll.