Hvis du er ett av flere søken som har arvet hytte sitter du i praksis i et sameie. Dersom du ønsker å realisere verdien kan du ikke kreve å bli . Eier du hytte sammen med andre kan det være helt essensielt å ha. Et sameie reguleres jo av sameieloven , med de plikter og rettigheter det . Sameier som nevnt ovenfor, reguleres av sameieloven av 18.

Er du medarving til en hytte – men har meldt deg litt ut fordi du har så. Høyesterett har sluppet inn er, temaet arvinger og sameieloven. Når flere eier en hytte sammen, må man ofte avfinne seg med enkelte konflikter.

Enhver sameier kan kreve oppløsning av hyttesameiet, jf. Sameierens rett til oppløsning gjelder uavhengig av årsaken til at sameieren vil ut av sameieforholdet. Les mer om råd og tips. For andre typer sameier, er det sameieloven (sl.) .

SameieEt sameie oppstår der to eller flere eier noe sammen og har faktisk. Sameie av hytte kan by på utfordringer, men det er mulig å finne gode løsninger. En sameier kan selge sin andel.

Foreldre kan ønske at neste generasjon skal eie hytta sammen. Juss: Vi er tre søsken som har arvet ei hytte. Arv angående sameie 16. Mange foreldre ønsker å overføre hytta til barna sine.

OPPLØSNING: Ved uenighet i sameie kan tvangsoppløsning være den eneste. Hver av sameierne har rett til å bruke hytta slik det er avtalt, men ingen har . Hvis to eller flere søsken arver en hytte sammen, er de sameiere i hytta og må forholde seg til sameieloven. Sameie oppstår gjerne ved avtale, eller ved gave eller arv. Men det er full avtalefrihet, og loven . For eksempel eier sameierne en liten hytte sammen og det vil ikke være mulig at alle sameierne er. Sameieloven har i tillegg til utløsning to måter en sameier kan avstå fra sin.

TVANGSUTLØSNING I SAMEIEFORHOLD – SAMEIELOVEN § 13. Søsteren som arver en hytte sammen med sin bror, bruker kanskje hytta langt mer enn .

Her er Krogsveens tips til familier som eier hytte sammen: 1. Delt eierskap av sameie reguleres av sameieloven.