Ein reguleringsventil er eit pådragsorgan i eit prosessanlegg. Ved å opna eller stengja ventilen heilt eller delvis, kan ein regulera væske- eller gasstraumen . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Reguleringsventilen – Teknikk og industriell produksjon Vg- NDLA,rh:ndla.

Fagstoff: Du kjenner kanskje til hvordan en god regulator skal fungere, men det er ikke nok for å lage en reguleringssløyfe.

Fagstoff: Oppbygging og virkemåten til en reguleringsventil med fokus på kalibrering og tillegsutsyr. Vi beregner riktig reguleringsventil. For enkel og mer krevende regulering, slik som høy reguler presisjon, høyere differansetrykk, risiko for kavitasjon, flashing og . Artikkelserien ”Ventilenes Verden” starter med ulike reguleringsventiler.

Dette er ventiler som brukes til blant annet damp, kondensat, . En kort beskrivelse av reguelingsventilens virkemåte. Sete, vinkel eller 3-veis ventil med gjenge eller . En reguleringsventil av typen globevalve, som har fail close.

Er litt usikker på hvordan fjæren fungerer på denne. Drar fjæren membranet . Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler. For VVS er det laget kataloger, VVS Teknisk som du nå holder i hånden og VVS Synlig som du finner på vår internettside under Kataloger. Direkte avlesning og kontroll av flow til forbruker eller i et delsystem. TACO SETTER BYPASS ventiler tilbyr en rask, enkel og nøyaktig metode for å avlese . Når ventilen lukker vil gassen eller væsken i røret få et mindre areal å . VKR er en reguleringsventil som lineært med håndtaket kan justere flowen i ledningen.

Om den åpnes til halv, så slipper den igjennom halve av din maks flow. Generelt kan ventiler, der har til formål at foretage en regulering af en proces i et rørsystem, opdeles efter deres funktion i følgende: 1. De fleste Kontrollventiler må tilpasses applikasjonene. Vi har bred kompetanse og dyktige leverandører.

Kontakt oss for nærmere informasjon.