Alle som bor i enebolig, rekkehus og de laveste etasjene i flermannsbolig bør sjekke boligen sin for radongass. Målesesongen starter fra midten av oktober til midten av april. Endringer i vær og temperatur . Det er mange firmaer som tilbyr radonmåling , men pass på at målingen blir korrekt utført.

Hvis ikke er den nemlig helt verdiløs.

Salg og leie av instrumenter for radonmåling og kalibrering av radonmålere. Husk å sjekke leiebolig. For utleiere av boliger er det krav om å dokumentere at radonnivået er lavt, som betyr at utleier må sørge for å måle.

Leietakere har rett til å be om dokumentasjon for radonmåling. LES OGSÅ: Utleieboliger skal radonmåles , men alle må ikke . Måle radon er noe alle bør gjøre. Her finner du informasjon om hvordan måle radon, hvorfor det er helseskadelig og hvordan du selv enkelt kan måle radon på egenhånd.

Hvert år dør rundt 3nordmenn av lungekreft forårsaket av den radioaktive gassen radon.

Likevel sier to av tre at de ikke har planer om å sjekke boligen for radonnivå. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Måleutstyret er på størrelse med den fyrstikkeske, og sendes tilbake som post til laboratoriet du har kjøpt radonmåling fra. Statens strålevern har laget en oversikt over firmaer som utfører måling av radon. Når måleresultatet er klart, blir det korrigert slik at det viser et . Strålevernet utfører ikke målinger for privatpersoner.

For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Vi anbefaler derfor at du måler radonnivået i boligen din. Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler.

Den kan komme inn i huset via sprekker og utettheter i bustaden. Når vi pustar, gir radon stråling til lungene, noko som over tid kan føre til lungekreft. Etter røyking er radon den viktigaste årsaka til at folk får lungekreft.

Det vert tilrådd at alle som har bustad med . Hvordan måle radon i inneluft? Du bør bruke én radonmåler (sporfilm) per oppholdsrom. Velg viktigste oppholdsrom for måling, typisk soverom, stue, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen.

Høye konsentrasjoner av radon innendørs kan være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for gassen og av hvor høyt radonnivået er. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav.

Oppkonsentrering av større mengder radon innendørs kan utgjøre en helsefare. Radon – måling og tiltak. Miljøretta helsevern oppfordrar alle til å foreta radonmåling i bustaden sin. Dersom du leiger ut bueining til andre er du som utleigar pliktig til å måla radon.

Hurtig radonmåling i enebolig. Ved å måle med Rapidos får du i løpet av 7–dager en indikasjon på om radonnivået i boligen din ligger innenfor et akseptabelt nivå. Du kan selv måle radonnivået i boligen din.

Dette gjøres ved bruk av sporfilm. Måling utføres i tidsrommet medio oktober – medio april i et tidsrom over ca. Linklen aktsomhetskart radon er utviklet slik at publikum selv kan gå inn på fylke, kommune, stedsnavn, adresse og eiendom (gårds- og bruksnummer).

Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 3lungekreftdødsfall årlig i Norge. For enkel og sikker måling selger vi sporfilm og de elektroniske radonmålerne Airthings Home og Airthings Wave (med kobling mot smart-telefon ).