Her om dagen kom det et brev fra Infratek om pålagt kontroll av elektrisk anlegg. Sikkert fint å få gjort, men jeg er usikker på hva de egentlig er mest opptatt av og hvor strenge de er? Vi sender ut varsel om kontroll på vegne av vår oppdragsgiver (nettselskap). Elsikkerhet Norge utfører sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget på vegne av nettselskapet ditt.

Har du fått et tidspunkt som ikke passer deg, kontakter du vår saksbehandler i god tid før avtalen. Navn, telefonnummer og epostadresse står .

EL-sjekk er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv. Elsjekken = Garanti for at elektrisk anlegg er i orden. Noen ganger skyldes dette feil på det elektriske anlegget , som kortslutninger i sikringsskap.

Derfor er forsikringsselskapene selvsagt interessert i at flest mulig har det elektriske anlegget i orden. Det vi sjekker er at apparater som skal være jordet er tilkoblet stikkontakter som er jordet, sier kontrolløren. Lest litt rundt på nettet i gamle tråder, og det blir sagt at det er hovedsakelig feilbruk av anlegg som f. Dukket opp i postkassen i dag. Noen som vet hva de sjekker og hva de er mest opptatt av?

Det står i brevet at de vil ha dokumentasjon på nylig utført arbei men.

Bør vi fjerne dette før kontrolløren kommer? Følgende sjekkliste skal benyttes av leietaker når de to årlige sjekkrundene på det elektriske anlegget gjennomføres. Tilsynsingeniørene gjennomfører årlig en rekke kontroller av el-anleggene i boliger og næringsbygg som forsynes fra vårt nett. Kontrollene gjennomføres på bakgrunn av årlige føringer (rammebrev) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Prosedyren ved kontroll av og utbedring av feil i et elektrisk anlegg er . Som boligeier eller eiendomsbesitter er du ansvarlig for jevnlig kontroll av det elektriske anlegget ditt. Er det downlights i anlegget sjekker vi også disse da det har vært mye varmegang og branner pga feil montering og bruk. For eneboliger, leiligheter med kun . Enten i form av avviksliste direkte i system(perm) eller med henvisning til eget system for elektrisk anlegg.

Web løsning, Egen perm e. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) regulerer . De sjekker at det elektriske anlegget i huset ditt er i tråd med dagens forskrifter. Fikk et brev med tittelen Varsel om kontroll av elektrisk anlegg og plikt til å være til stede. Det står at mitt anlegg er plukket ut for kontroll i forbindelse med at din elektroinstallatør har utført arbeid hos deg. Alt som er gjort med det elektriske anlegget , for eksempel om det er montert varmekabler eller såkalte downlights, skal dokumenteres. Om selger ikke kan legge frem godkjent dokumentasjon undertegnet av elektriker, kan dette sees på som et avvik som vil bli påtalt ved en eventuell offentlig kontroll av anlegget.

I tillegg skal virksomheten i Elvirksomhetsregisteret med arbeidsoppgave Kontroll av andres Elektriske anlegg iht. Jeg har registrert at i enkelte boligsalgsrapporter, blir det elektriske anlegget generelt men enkelt kommentert av enkelte byggtakstmenn.

Det er også registrert at det blir foretatt Visuell . En elkontroll skal først og fremst ivareta sikkerheten i anlegget, og ikke minst redusere faren for brann. For rundt halvparten av alle branner oppstår i elektriske anlegg eller i elektriske apparater. Det finnes mange feilkilder som en menigmann ikke klarer å se, men som en fagmann vil oppdage under en kontroll. Før kontrollen, p​Før kontrollbesøket er det lurt å tenke etter om du har, eller har hatt, problemer med det elektriske anlegget eller med elektriske apparater.

Sørg for at det er lett å komme til både sikringsskap og eventuelle . Formålet med kontrollen i boligen din er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som skyldes elektrisk årsak. Nesten halvparten av alle branner har en sammenheng med det elektriske anlegget , elektrisk utstyr og bruk av dette. Alle nettselskaper er pålagt å foreta kontroller i boliger. Hvorfor bør du ta el- kontroll ? El- kontroll er en utvidet kontroll av det elektriske anlegget , utført av en NEMKO- eller Veritas-sertifisert kontrollør i nærheten av der du bor.

Hva skjer når du bestiller el- kontroll ? Det lokale eltilsyn (DLE) skal foreta kontroll av det elektriske anlegget og internkontrollsystemet på gården din. Alle elektriske anlegg skal kontrolleres i henhold til instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.