Indeksfondets oppgave er å følge indeksen nærmest mulig. Derfor kan du forvente at et indeksfond gir børsens avkastning fratrukket kostnadene. Når du plasserer pengene i et indeksfond kjøper du egentlig markedsavkastningen.

Kjøper du et passivt fon det vil si et fond som ligger nært opp til indeksen, . Ved å kjøpe indeksfond er vi derimot garantert markedets avkastning.

Det høres kanskje ikke så imponerende ut? Men ved å investere i gode indeksfond oppnår vi langt bedre avkastning enn hva aktive forvaltere flest klarer å levere på sikt. Les også: Hvordan velge beste aktivt forvaltede aksjefond . Hvorfor kjøpe et indeksfond.

Jeg mener at det skal være enkelt å investere for de uten interesse for eller kunnskap om aksjemarkedet. Til det formålet er indeksfond perfekt. Det vanligste alternativet til indeksfond er aktivt forvaltede fond.

Det er dog vanskelig å skape meravkastning utover det et indeksfond. Et indeksfond skal kun følge utviklingen til en børsindeks og ikke forsøke å slå den. Slike fond er derfor billigere å drifte enn aktivt forvaltede fond. Et aktivt aksjefond som selges til privatkunder, koster i snitt prosent i årlig forvaltningshonorar.

Hvis det aktive fondet ikke klarer å slå indeksen, ville kundene tjent på å kjøpe et indeksfond. Nå kan du investere i Norges første gratisfond. Nordnet Superfondet Norge er et helt gratis indeksfond som speiler utviklingen i OBX indeksen. Vi investerer stadig mer av sparepengene i indeksfond , men fortsatt utgjør det bare rundt syv prosent av kapitalen vi har i aksjefond. Før du kjøper bør du imidlertid sjekke prisen.

Dyre fond sporer av mer i forhold til indeks enn billige, og avsporingen blir tydeligere jo lengre du sparer. Error: Cannot redefine property: name. Har over lengre tid vurdert å plassere noe av sparepengene mine i indeksfond. Men jeg lurer litt på når jeg bør plassere pengene i ett slikt fond?

Er markedet slik at jeg bør kjøpe meg inn nå? Sånn jeg ser det vil det være tryggest å ha en rolig tilnærming, hvor jeg betaler inn litt hver måne slik at det er ikke er så stor . Sjekk hvor dyktig forvalterne er til å følge referanseindeksen fondet deres skal følge, og hvilken indeks dette er.

Hvis du ønsker liten risiko, kan du tegne en spareavtale i et globalt indeksfond. Men selv da er det forskjell, følger for eksempel fondet de 1eller 5største . Jeg tenkte å starte noe lang-tids sparing i indeks-fond. Jeg ønsker ikke spare i noe magi fond og ser etter Nasjonalt, Europeis, Skandinavisk og Globale indeks- fond med absolutt minimale avgifter. Hva er de beste fondene av det jeg ser etter?

Hvor finner jeg oversikt over fond jeg kan kjøpe , hva de koster og . Jeg hadde stor tro på sjømat også, og kjøpte Holberg Triton, men det har skuffet til nå. Ekstra skuffende blir det når de fortsetter med forvaltning. Markedet om dagen er spesielt vanskelig, og innskudd på spareavtale i indeksfond er antakelig beste alternativet.

Resten har for høy lottofeeling nå. Bruker aksjesparekonto hos Sparebanken. Er det da lurt å selge seg ut, og investere videre i et annet fond.

Eller er det bedre å la det bli . Kurtasje til aksjemegler: Børsnoterte indeksfond har ingen tradisjonelle kjøps- og salgsgebyr, men du må betale kurtasje (gebyr) til din aksjemegler. Kurtasjen for kjøp og salg er 05-prosent hos de norske meglerne på internett, men kan ikke være lavere enn meglerens minstekurtasje. Profesjonelle forvaltere har nesten fire ganger så høy andel i billige indeksfond som det enkeltpersoner har. Det viser tall Verdipapirfondenes Forening (VFF) har utarbeidet for Aftenposten.

Ved utgangen av februar hadde norske såkalte institusjonelle investorer plassert 3prosent av sine . Når du kjøper indeksfond fordeles pengene på alle aksjene i indeksen fondet følger, uavhengig av kvaliteten på selskapene. Dermed løftes aksjekursen til alle selskapene i populære aksjeindekser, som Hovedindeksen på Oslo Børs. Slik fortsetter det så lenge mesteparten av investorene pøser penger inn . Det kan for eksempel være et indeksfond som har Oslo Børs (OSEBX) som referansemål. Stiger verdien på selskapene listet på Oslo Børs, så vil indeksfondet ditt også stige i verdi.

Det blir omtrent det samme som om du skulle kjøpt aksjer i . Her som ellers gjelder det om å kjøpe billig og selge dyrt, sier sjefredaktør Tom Staavi i Dine Penger. Her er tips fra andre eksperter: – Uavhengige råd best. Dette mener Dine Pengers sjefredaktør Tom Staavi om eksperttipsene: – Trym Riksens tips er første gang jeg har sett en bank anbefale et indeksfond. Så du følger ikke bare et utvalg aksjer, men hele markedet og man er eksponert mot hver eneste næring.

Hvis du foreks har voldsomt trua på teknologi, kan du kjøpe egene indeksfond som bare har teknologi aksjer. Selv er jeg tilhenger . De kaller seg økonomirådgivere, men både Danske Bank og norske sparebanker nekter å anbefale fond med lave gebyrer til kundene. Forbrukerrådet sjekket bankenes vilje til å anbefale kundene aksjefond med lave gebyrer – såkalt indeksfond – fremfor aktive fond med høye gebyrer, basert på .