Stenderverk med innvendig påforing gjør det enkelt å montere inntrukket dampsperre. Inntrukket dampsperre vil si at dampsperren monteres mellom stenderverket og den innvendige . Det gjør huset mer energieffektivit, gir bedre innemiljø og øker komforten. Hvordan etterisolere ytterveggen ? Når du skal skifte utvendig kledning på huset bør du planlegge å etterisolere samtidig.

Etterisolering kan gjøres både utenfra og innenfra.

Bygningsteknisk er det en god løsning å isolere utenfra, også fordi det er . Det kan lønne seg å isolere de kalde ytterveggene. Ikke bare sparer du fyringsutgifter, du får også et bedre inneklima. I eldre hus er isolasjonen i veggene betydelig dårligere enn i tilsvarende moderne hus, om det ikke er foretatt utbedringer. Hvis du har en uisolert vegg og ikke ønsker å bytte kledning, kan det være et alternativ å blåse løs isolasjon inn i hulrommene.

Jobben er omfattende, men ikke uoverkommelig. Slik kan du isolere en vegg av bindingsverk på utvendig side. Hva kan man isolere med?

Løs isolasjon av trefiber, cellulose eller mineralull. Eldre vegger av bindingsverk har ofte ganske god vindtetting med flere lag papp og panel på hver side. Man må jo isolere veldig godt fordi man tømmer huset for varme vha aktiv ventilasjon. Kravet er at all luft skal være bytta hver 2. Om man feks har tap på gjennvinningen av varme i anlegget så er huset tømt for varme hver tiende time, uansett om det står tomt eller er i bruk. Bransjen har lobbet helt genialt.

Finn produkter og informasjon for isolasjon av yttervegger av betong, tre og stål. Utvendig etterisolering av mur- og betongvegger å foretrekke. I en del tilfeller er dette ikke ønskelig eller teknisk mulig. Hvor mye det eventuelt går an å etterisolere en teglvegg på innvendig side vil avhenge av teglsteinens kvalitet, veggens tilstand og hvor utsatt ytterveggen er for vær og . De laveste tykkelsene angir minimumskrav, og betyr at du gjennom en kontrollregning må vise at samlet energibehov ikke overskrider en fastsatt energiramme. Et passivhus har til sammenligning . Man bruker dampsperre på innersiden av yttervegger.

Hvis du skal etterisolere mye kan du legge den 5cm inn i veggen (innenfra), men da bør det være minst 20cm isolasjon utenfor dampsperren. Murvegger kan etterisoleres innvendig. Innvendig etterisolering av yttervegger har vært ansett som risikabelt og til nå nærmest blitt frarådet. Men ønsker man å bevare fasadene, er isolering fra innsiden eneste løsning for energioppgradering av murvegger.

Frostskade i teglsteinsfasade Frostskader i eldre teglsteinsfasade.

Arbeidsanvisning Isolere fasader med PAROC Klimaplate ZERO. PAROC klimaplate ZERO er en kostnadseffektiv løsning for å skape et holdbart og energieffektivt klimaskall. Løsningen er basert på en innovativ festemetode med horisontale fasadeskruer, som tar vindlasten, samt vinklede fasadeskruer, . Etasjeskillene og tak er typisk fylt med spon eller leire.

Bildet viser konstruksjon hvor Hunton Nativo Trefiberisolasjon er blåst inn i ytterveggen.