Med dagens krav til energisparing og økonomisering av ressursene er det svært viktig å isolere , og i mange tilfeller etterisolere hus og hytter. Isoler kjelleren din og spar penger. Vi viser hvordan du superenkelt etterisolerer den kalde kjellerveggen innenfra.

Innvendig ISOLERING med porebetong. Wæringsaasen Flex Systemvegg , som monteres direkte mot bærende vegg , eller på kryssfinerplater festet til det . Dette er den vanligste måten å etterisolere vegger på: Av med kledningen, opp med ekstra lekter og mer isolasjon , og på med ny kledning.

Lydisolering mot eksisterende vegg. Sjeneres du av støy fra nabo, oppgang eller utenfra kan du enkelt bygge en ny lett lydvegg mot den eksisterende veggen. Små unøyaktigheter kan lett ødelegge et forventet godt resultat. Den nye lydveggen bygges opp . Når du skal skifte utvendig kledning på huset bør du planlegge å etterisolere samtidig. Bygningsteknisk er det en god løsning å isolere utenfra, også fordi det er lettere å gjøre jobben samtidig som huset fortsatt er beboelig.

Skal etterisolere innenfra. Det er ikke isolasjonen i seg selv .

Spørsmålet er om jeg kan lekte rett utenpå gammel inne vegg eller om jeg må rive kledning ? I dag er det gips og panel på inne veggene. Det elektriske ligger utenpå veggen så det kan legges opp på nytt og skjult i ny kledning. Men det er jo også avhengig av hvor i landet huset ligger. Jeg ville samtidig gått over eksisterende isolasjon og sett at det var ordentlig . Sår mye bra i den linken fra h33t,.

Man bruker dampsperre på innersiden av yttervegger. Hvis du skal etterisolere mye kan du legge den 5cm inn i veggen ( innenfra ), men da bør det være minst . Garasje med kledning rett på stendere – kan den isoleres ? Gammelt hus uten isolasjon. Fra krav om centimeter isolasjon isoleres nå nye passivhus med opp til centimeter i vegg.

Etterisolering – tenk estetisk! Varmen innenfra bidrar til at veggen tørker opp. Muggsopp i takkonstruksjonen som følge av mangelfull isolering , dårlig lufting og kondens. Hvis det er sprekker og hull i dampsperra, vil den varme, fuktige lufta lekke ut gjennom veggen.

Vi startet med å fjerne flere kvadratkilometer med harde huntonittplater som engang var satt opp fordi moten sa glatte vegger , samtidig som det nok tettet noe for gjennomtrekken. Så tok vi ned all panelen som var perforert av tusenvis av stift fra platene. Vi skulle altså isolere huset innenfra , og var selvfølgelig klar over at alle .

For hus med tømmer- eller reisverksvegger, bør etterisoleringen kombineres med ny fasadekledning. Dette er ganske dyrt og bør gjennomføres når fasaden likevel skal fornyes. Alternativet kan være å isolere veggene innenfra. Det kan også trekke kaldt langs husets rand- soner – dvs. Med innvendig etterisolering mister den opprinnelige ytterveggen det naturlige varmetilskuddet innenfra.

Her er det viktig å brette duken fra veggen og rundt svillen og feste på baksiden av vindsperreplatene. Ved etterisolering er det viktig å sørge for at kledningen luftes. Det forskyver nullpunktet.

Hele det arkitektoniske uttrykket går tapt. For å sikre at kledningen . En ting er dekoren på murgårdene eller teglkvaliteten på funkisen, men man kommer også i konflikt med .