Forskrift om krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) TEK10. Gammel bygningspapp er. For boligbygning (småhus og boligblokker) kan kravet til energieffektivitet oppfylles ved energitiltakene.

En fullstendig oversikt over U- verdier til kompakte tak finnes under U-verdi flate tak og under byggkonstruksjoner . I forhold til dagens standard er disse takene for dårlig isolert.

Med dagens krav til energisparing og økonomisering av ressursene er det svært viktig å isolere , og i mange tilfeller etterisolere hus og hytter. Isolasjonstykkelsen er langt mindre enn dagens krav. Både med hensyn til komfort, miljø og økonomi vil det ofte være fornuftig å etterisolere . Bildet viser utlegging av Rockwool takisolasjon i flere lag før tekning blir lagt ut og festet. Minimumskravene til U-verdier for yttervegger, tak og gulv er uendret, mens. Myndighetene forsterker også kravet til å isolere rør, utstyr og kanaler . Det kan man lett forbedre når det etterisoleres med skråskåret isolasjon.

Etterisolering av tak opp til det nivået som kreves i henhold til dagens krav i TEK,.

Denne anvisningen viser oppbygning av kompakte flate tak og kompakte skrå. Kompakte tak har vanligvis varmeisolasjon på oversiden av bærekonstruksjonen. Dampåpne undertak tilfredsstiller kravene til både undertak og . Enova går dermed litt lenger i våre krav , og 3-lags lavenergivinduer er langt bedre til å holde på. Snø og is på taket avslører dårlig isolasjon. Det er mye å ta stilling til når du skal isolere taket.

Vi hjelper deg gjennom jungelen av isolasjonsmaterialer og metoder. Gamle hus skal puste og det igjen stiller en rekke krav til luftsirkulasjon,. Bildet over: isolering av loft og tak i gamle hus gir ofte nye . Nye energikrav blir innført fra 01. Kravene påvirker hyttene på to måter:.

Stadig strengere energikrav medfører at mengden isolasjon på tak øker tilsvarende. På Bygg Reis Deg presenterer Rockwool nyheten Toprock . Spesialisolasjon for Bauder PIR Kompakt tak. Med kjerne av vakuum isolasjon.

I eneboliger og rekkehus skjer det største varmetapet gjennom tak og loft . Prosjekterende må vurdere myndighetenes krav til brannklasse – og ut fra det velge riktig.

Kalde tak er utført med lufting mellom isolasjon og tekking. Tak defineres her som et utvendig tak i motsetning til en himling som er innvendig. Isolering mot utendørs støy.

Nye konstruksjonsdata for tak. Takboarden PAROC ROB er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes til øverste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Jackon tilbyr takisolering etter kundespesifikke ønsker til mange typer tak , bl.

Jackon Takisolering anvendes der det er krav til god isolasjon , høy . Dette betyr at isolasjonen overholder kravene som stilles i byggteknisk forskrift.