Dette skjer når naturlige radioaktive stoffer som finnes i . Hva er radon og hva kan du gjøre med det? Gassen er radioaktiv og dannes fra naturlige radioaktive stoffer som uran i. Radonmåling skal gjøres i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Alle som bor i enebolig, rekkehus og de laveste etasjene i flermannsbolig bør sjekke boligen sin for radongass.

Målesesongen starter fra midten av oktober til midten av april.

Endringer i vær og temperatur . Les mer om det viktigste om radon. Ordet radon skaper sug i magen hos de fleste, og det med rett. Statens strålevern anbefaler alle å sjekke og måle radon i boligene sine.

Unntaket er de som bor i høyere etasjer i blokkleiligheter. Om hva radon er og hvordan vi måler og forebygger radonproblem i bygg. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret (15. oktober-15. april) over en periode på minst to måneder.

Hva skjer hvis jeg ikke måler? Manglende radonmåling vil kunne anses som en mangel som gir leier rett til avslag i leien.

Dersom verdiene ligger under tiltaksgrensen vil trolig et prisavslag bli minimalt eller ingenting. Dersom det viser seg at radonnivået er over tiltaksgrensen kan det stille seg annerledes . Hva med digitale målere av ulike slag? Det finnes en rekke ulike digitale målere i markedet, men uavhengig av om man bruker sporfilm eller digitalt måleapparat må man fortsatt måle over minst to måneder i vinterhalvåret. Resultatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over perioden.

Sporfilmen kan bestilles via internett og sendes inn i en vedlagt returkonvolutt. Svarene på prøven får du noen dager etter at sporfilmen blir sendt inn. For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft.

Vi anbefaler derfor at du måler radonnivået i boligen din. Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Det er enkelt og koster ikke mye å undersøke radonnivået i boligen.

Måle radon er noe alle bør gjøre. Her finner du informasjon om hvordan måle radon, hvorfor det er helseskadelig og hvordan du selv enkelt kan måle radon på egenhånd. Radonmåling utføres for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg.

Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Strålevernforskriften Jo lavere radonnivåene er, . Den kan også måles direkte ved å utføre en måling over et helt år.

Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien og . Er det mer enn fem år siden du målte radon, bør du vurdere å måle på nytt. Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over et helt år kalles årsmiddelverdi. Hvis du har renovert eller bygget om huset ditt, anbefales det å foreta en ny radonmåling.

Det kan oppstå sprekker i grunnen der radongass kan sive inn. Sprekkene kan være så små at de ikke synes. Uran finnes naturlig, men i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Radongass har liten evne til å binde seg til faste stoffer, og kan derfor komme ut i luften vi puster.

Radon dannes kontinuerlig fra uran.