Velg en forretningsfører med lang erfaring, høy faglig kompetanse og et tjenestetilbud som du og beboerne i di. Som forretningsfører for borettslag eller sameier hjelper vi styret med å håndtere de årlige oppgavene. Med rådgivere og autoriserte regnskapsførere kan du være sikker på at boligselskapets interesser ivaretas.

Som kunde hos oss får boligselskap også tilgang til gode betingelser på en rekke tjenester som boligselskap har . Kemnerkontoret er rett kilde til informasjon om hvem som er forretningsfører for borettslag og sameier i Oslo kommune.

Gårds- og bruksnummer er nødvendig ved henvendelse. Burettslagslova slår fast at borettslag skal ha en forretningsfører om ikke annet er bestemt i vedtektene, jf. Innholdet i forretningsføreravtalen er ikke nærmere regulert. Departementet har ikke foreslått lovregler som regulerer oppgavene til forretningsførerne.

Agio Forvaltning har spesialisert seg på forretningsførsel for borettslag og sameie , hvor vi gjennom en tilrettelagt avtale dekker alle deres behov. Dere vil alltid ha mulighet for aktiv styring og kontroll. Borettslaget Årvoll Øst.

Vi har hatt god nytte av dem både i prosjektene . Et borettslag skal ha en forretningsfører med mindre annet er fastsatt i vedtektene , jf. Laget skal ha ein forretningsførar om ikkje anna er fastsett i vedtektene. Forretningsføraren kan vere ein juridisk person.

Avtale om forretningsførsel kan gjerast av styret. Alle sameier skal ha et styre, og styret foretar den daglige driften av sameiet. Styret har vide fullmakter og med det et stort ansvar. Knytt deg til systemet og hold kommunikasjon, dokumentasjon og informasjon samlet og søkbart i ett system.

Systemet er tilpasset forretningsfører for borettslag og sameie. I borettslag , eierseksjonssameier, næringseiendommer og så videre er det styret som har ansvaret for eiendomsforvaltningen. Ettersom det er en rekke arbeidsoppgaver forbundet med dette er det mange styrer som anvender en forretningsfører som tar hånd om det. Selskaper som driver med forretningsførsel tilbyr et . Styret eller forretningsføreren skal heller ikke etterkomme noe vedtak av generalforsamlingen dersom . Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.

Vi tilbyr profesjonelle regnskaptjenester og forretningsførsel for boligsameier og borettslag i hele Norge.

Du kan stole på at vi har kompetansen dere trenger for optimal drift, slik at dere får frigitt kapasitet til andre viktige gjøremål. Etablering av sameier og borettslag. Vi har lang erfaring med å hjelpe utbyggere, meglere og nyvalgte styrer til hele eller deler av etableringen av nytt borettslag eller sameie. Det er ikke alltid like lett å finne ut hvem som er forretningsfører for borettslaget i forbindelse med salg av leiligheten. Et nytt produkt i Eiendomsregisteret løser dette problemet.

Nå er det enkelt å finne både forretningsfører og kontaktperson for borettslaget. Vi har over års erfaring som forretningsfører , og har en solid kompetanse innen boligforvaltning av alle typer boligselskap. Hos oss får styret tilgang på rådgivning og tjenester som er tilpasset boligselskapets organisasjonsform. Vi er spesialister på forretningsførsel av borettslag og eierseksjonsameier, men vi tilbyr også . Leie av containere både for borettslagene og beboerne.

Inngang Sommerveita, 2. BoligConsult as – Nordregt. Begrunnelsen for avgrensningen er at styrene i boligbyggelag er betydelig mer profesjonalisert. Hvis det ikke er avtalt noe annet må forretningsfører sørge for at styrets plikt til å sørge for effektiv inndrivelse av utestående felleskostnader blir ivaretatt på forsvarlig vis.

Hvis forretningsfører ikke sørger for en forsvarlig inndrivelse og borettslaget lider et tap som ellers kunne vært unngått, kan forretningsfører.