I tillegg kan du bygge så nære som meter unna tomtegre. I mitt tilfelle ønsker jeg å bygge en terrasse som som går ut fra hagen og ut over en skråning. Altså ikke et tilbygg til huset, men som en forlengning av hagen.

I de nye reglene har jeg forstått i media at en kan bygge for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod på . Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt overdekket av tak.

Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda. Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på . Artikkelen gir informasjon til deg som skal sende inn en byggesøknad for terrasse. Hva skal byggesøknaden inneholde? Bygge tilbygg (altan, terrasse ). I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene.

Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder. Veranda: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig.

Balkong: Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk. Figuren øverst til høyre viser en balkong. Terrasse : Planert avsats for uteopphol med eller uten . Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbo en terrasse eller vindfang, sier Sanner. Statsråden minner om at det er viktig å sjekke kommunens plan for området der man bor – enten ved å kontakte kommunens plan- og bygningsetat eller sjekke på nett – før man setter i gang . Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

Kommunen kan hjelpe deg å finne lokale plankart og bestemmelser. Si fra til kommunen at bygget er ferdig. Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig. Er tomten på et mål, kan maks utbygget areal altså være 2kvadratmeter. Her kan det også være lokale tilpasninger i planer, så er man i tvil, er det . På bakken tilsier at terrassen ikke er understøttet, men den må likevel kunne bygges opp så mye at treverket ikke ligger direkte på bakken.

Høyden vil kunne bli opp til cm. Konstruksjoner og lignende som ikke anses som tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl). Vi ønsker å gjøre om terrassen og sette opp vinterhage.

Planen er å støpe platting på mog flislegge denne.

Videre ønsker vi å sette opp vinterhage på mog koble denne på gavel vegg på huset med utgang gjennom terrassedør fra . Finn ut hva du har lov til å bygge på tomta. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen. Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens . Jeg tenkte at nye og forenklede regler i plan- og bygningsloven fra 1. For å være på den sikre siden, dro Jakobsen til servicetorget i Asker kommune og fikk . A Tiltak du kan igangsette uten videre.

Her er det verken krav om søknad eller byggemelding. B Tiltak som behandles etter melding – forenklet byggemelding. Gjelder mindre byggearbeider. Lav terrasse , svømmebasseng o. Derimot regnes biloppstillingsplass . Veileder til ulike tiltak. Bruker du disse to reglene i sammenheng kan du lage terrasse uten å byggemelde.

Endringer i terrenget må ikke hindre frisiktsoner mot vei. Utepeis, utegrill og andre mindre fundamenteringsarbeider. Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et kvadratmeter uthus.

Her ser vi nærmere på de konkrete tiltakene som er unntatt søknadsplikt. Plan, bygg og geodata Bufret Lignende 27. Under finner du våre veiledninger. Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke forutsetninger som er viktig å huske på i forhold til din eiendom.

Skal dette bygges fast – eller vil du heller bruke løse elementer som parasoll og markise? Se også vår guide til solskjerming fra 2til 48. Små ombygninger, terrasser , garasjer, .