Ved høyvann og mot åpent hav kan slagsjøen og isen dytte i stykker selv en god konstruksjon. Når det gjelder bygging av brygger bør man gjerne la en fagmann ta jobben, da det er en vanskelig jobb å bygge brygge. Det kan være en god ide at flere i hyttefeltet slår seg sammen og bygger en felles brygge. Men vi har også sett at selv relativt beskjedne hyttebrygger i grisgrendte strøk på Vestlandet kan skape uforholdsmessig store bølger for enkelte.

Hva kan vi gjøre uten at det blir.

Når man selv eier grunnen er det frustrerende ikke å kunne bygge en eller annen form for brygge. Beina står konstant i vann. Flere ganger årlig river og sliter bølgene i den.

Og om vinteren setter isen den under voldsomt press. Ei småbåtbrygge må tåle mye, og det stiller store krav til konstruksjon og materialer. Ved å lage en brygge som henger fritt over vannet, løfter vi den over isens ødeleggende krefter.

Det krever en litt spesiell teknikk og en solid forankring. Nei, det er riktig det, men selv om man ikke kan se grensene, så er de der.

Selv om grensen går under vannet, må andre respektere tomtegrensen til eiendommen din. Tomten din går nemlig et godt stykke ut i vannet. Dermed har du rett til å bygge brygge, legge ut bøye eller hente skjell.

BLI EN KJEMPEFORNØYD SELVBYGGERBRYGGEBYGGER DU OGSÅ! Bygg din egen brygge med FLOFIZ modulære og . NO MANGE ÅRS ERFARING OG KJEMPEMANGE FORNØYDE SELVBYGGERBRYGGEBYGGERE OVER HELE NORGE! Her vises hvordan man kan bygge en kai.

Dette er en kortversjon av en animasjon som er gjort av. Gebyrer skal ilegges etter selvkostprinsippet. Kan du forstå at noen tar snarveier og bygger uten å søke? Nei, jeg tenker at de fleste vil forholde seg til regelverket.

Er det ikke en fare for at folk lar ting stå . Lurte på om noen har bygd brygge. Hvis det er kai det er snakk om, så kan du få se noen bilder av hvordan VI har gjort det (på et sted hvor vinden tar GODT!). Har selv tenkt på noe lignende, men ved sjøen. Betongpelene som brukes under bygg står normalt i leiremasse ol uten oksygentilførsel og ruster derfor ikke selv om betongen sprekker utenpå armeringen.

På hele kaia er det svært viktig å få tilstrekkelig tykk og vanntett betong utenpå armeringen.

Tipper du må ha mm overdekning og godt vibrert. Særlig reagerer han på at det ikke lenger skal være lov å bygge kai foran naustet. Skal kaier plutselig bli forbudt i Hordaland? Jeg har forståelse for at man vil fri ferdsel i naustområder.

Men hvis det ikke er en kai, hvor skal folk ferdes da? Fylkesmannen skriver i sin begrunnelse at kaianlegg ofte . TreFokus er utgiver av en serie. Byggebeskrivelser ” for gjør-det- selv – markedet. Serien bygger på en tilsvarende svensk serie, utgitt av. Det er anledning til fri gjengivelse av deler av innholdet . Det har også sammenheng med maktfordelingsprinsippet og det demokratiske prinsipp som er selve grunnpillarene i Grunnloven.

Søknad uten ansvar (søke selv ). Folket skulle selv kunne gi . Mindre reparasjoner av eksisterende brygger kan behandles etter plan- og bygningslovens. Det gjelder særlige bestemmelser ( byggeforbud ) langs sjøen og vassdrag. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Se også tiltak etter havne og . Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Kommunen kan hjelpe deg å finne lokale plankart og bestemmelser.

Si fra til kommunen at bygget er ferdig. Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig. For dager siden – Politikerne i Hamarøy er fortsatt innstilt på å bygge ny kommunal kai på Skutvik.

Her kan du se mer om det oppblåsbare båthuset. Vi har testet den i storm, og luftmotstanden er mindre enn den er på båten som ligger inni, sa Cato Jensen, daglig leder i Marinovate AS til DinSide på båtmessa Båter i sjøen for to år siden. Skal du bygge brygge, trinn mot sjøen eller lignende: Her er . For oss i sone kan det nok bli lettere å gi dispensasjon, og selvråderetten kan bli noe utvidet for oss. Likevel er det alltid lettest å få tillatelse til å legge ut flytebrygger eller bygge naust der det allerede befinner seg et slike tiltak fra før.

Dette legger også retningslinjene for sone opp til, sier Råsberg.