EkSEMPLER PÅ MINIMUM AVStAND. IL BRANNMUR OG tIL VEGGER AV BRENNBARt MAtERIALE. Avstand fra sidevegg ovn til vegg av.

Golv av brennbart materiale må under og foran ildstedet dekkes med plate av ubrennbart materiale. Ved kaminer og peisinnsatser må hele golvet innenfor omrammingen dekkes av slik plate.

Tidligere ble det ofte . Ubrennbar plate på gulv foran ved fyrt ildsted – 30cm foran ilegget. Pipe av tegl kan ikke, som enkelte elementpiper, stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning, da dette vil kunne medføre fare for brann. I de tilfeller dette avstandskravet ikke er . Hei Vi vil gjerne montere en peisovn i et hjørne av brannmur, og med døråpning på hver side av brannmuren. Nå har vi vært hos fem forskjellige utsalgssteder og ikke fått noe fornuftig ut av noen av dem.

Selgerne er gjerne unge deltidsansatte når vi kommer etter jobb eller i helgen. Jeg måtte montere stål over mine lister da de var for nære, en blikkenslager lager fine profilerte lister som du kan montere over brennbart materiale ,.

Men husk at røykrøret har også sitt krav til brennbart, bare sånn at du ikke glemmer det Smile. Kontrollen innebærer blant annet sjekk av at montering er gjort etter monteringsanvisning, at nødvendig avstand til brannmur og brennbart materiale og tak er kontrollert, at der finnes underlagsplate og forplate som er i henhold til forskrifter, at gulvet tåler vekten av ildstedet, at lufttilgang er tilstrekkelig, . Men, har likevel veldig lyst til å gå til innkjøp av en ovn. Det jeg da lurer på er hvor langt unna bør sofa, tv, seksjon, spisebord etc være ? Er det noen regler for dette som jeg må følge ? Jeg mener det skal være minst cm. Vedovn i samme etasje bør ha røykuttak minst. Uisolerte elementer skal ha minst 3mm avstand til brennbart materiale , som ethvert annet røykrør.

Der angis mm som minste avstand mellom skorstein og sjaktvegg. Sjaktveggen må være av ubrennbart materiale, og det . Hvis ovnen plasseres med avstand mellom 3og 6mm fra . Uten skjermplate har det vist seg . Kilde: Byggforskserien 752. For peisovner som står opp mot brennbart materiale må minimumskravet for avstand til slike materialer være oppfylt.

I de tekniske beskrivelsene av hver enkelt Aduro peisovn kan du se hva kravet for nettopp denne ovnen er. Anvisningen gir også grunnlag for å kontrollere hvorvidt eksisterende ildsted og skorstein tilfredsstiller oppstillingsvilkårene med hensyn til avstander til brennbart materiale og tilgjengelighet for inspeksjon.

Regler for nye ildsteder og skorsteiner er behandlet i Byggdetaljer 552. Ildsted med brannmur foran brennbar vegg. Sjekk med oss hva slags ovner som kan monteres med helisolert pipe. Alle ildsteder har i dag egne krav til avstander. Uansett så må det være minst 3mm fra røykrøret til brennbart materiale.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på ta kontakt med din lokale Varmefag-butikk. Det er kommet nye regler for brannmurer med lufting bak.

Minste høyde for pipe over tak.