For reparasjon av hull, groper og spor i asfalt. Fungerer like godt sommer som vinter. Myk konsistens som stivner under trykk og i kontakt med luft. Brukes i kald tilstand.

Krever ingen tilsetninger, spesielle verktøy eller maskiner eller erfaring med asfaltlegging.

Kleber ikke og avgir ikke farge etter herding. Den er lett å arbeide . Fargehandel på nett med vindsperre, reparasjonsasfalt, SDS bor, byggfolie og byggtape til faste lave priser. Billig byggfolie, fuktsperre, reparere asfalt , murbor og fugemasse fra Osmo liberon junkers tyrilin trestjerner Jotun jordan bekcers sika owatrol yunik spekter 3M og tesa. Kald asfaltmasse som brukes til raske, enkle og permanente reparasjoner av asfaltskader.

Ved minusgrader bør pakningen oppbevares ett døgn i romtemperatur før bruk. Ved høy utetemperatur kan det ta noe lengre tid før massen herder.

Asfalten herder under trykk og . Hurtigherdende asfalt ! QuickPatch er en unik, hurtgherdende asfaltblanding, spesielt godt egnet til utligning av høydeforskjeller og reparasjon av skarpkantede brudd og groper. Kaldasfalt kan brukes hele året, effektivt helt ned til -ºC. Har du et irriterende hull i fortauet, garasjen eller andre steder, så reparerer vi dette for en hyggelig pris.

Vi har spesialisert oss på å utføre mindre utbedringer av asfalt. Dette utføres med kald eller varm asfalt, alt etter behov. Herdingen starter når den kalde asfalten komprimeres, og jo hardere den stampes og kjøres, og jo varmere den ligger, desto raskere herder den. En godt utført reparasjon med kald asfalt er . Stadig flere etterspør reparasjon av asfalt fremfor reasfaltering.

Vi utfører fagmessige reparasjoner , og dette kan utsette ny asfaltering med mange år. Med bakgrunn i dette har vi etablert et nytt asfaltlag, med reparasjon og vedlikehold som hovedoppgave. Dseal produkter Våre produkter egner seg for tetting og forsegling av sprekker og skjøter på parkeringsplasser, veier, oppkjørsler m. D-seal fester seg til asfalt , betong, stål og stein og egner seg for bruk i ulike klimatiske miljø!

Rask lokal reparasjon av alle typer asfaltdekker, som for eksempel: trafikkerte veier, innkjørsler i industrisoner og lagringsområder, reparasjon av veier som grenser til trikk og jernbane, veier og fortau i gårdsrom og i andre vanskelig tilgjengelige områder. Raskt og økonomisk å bruke.

Dekking av ekspansjonsfuge. Utfordringer er nå at jeg har en betongkant og en asfaltkant med en glippe på ca 1mder jeg må få på plass et nytt dekke. Dette er like ved hushjørnet så jeg kunne tenke meg å få på et godt lag med asfalt.

Det vil ikke bli tungt belastet (kun persontrafikk) så jeg lurte på å bare kjøre på med kaldasfalt oppå . Hemmeligheten bak EZ Street er at polymer-modifisert kaldasfalt permanent kan reparere hull, kanter og riper og fungere som belegg på asfalt eller betong. Det tar bare noen minutter å reparere dem selv. Betomur IRR er en spesialutviklet høykvalitets asfalt som klar til bruk direkte fra spannet. Du kan asfaltere med den hele året og uansett om det regner eller snør.

Det går helt greit å asfaltere med den ved en utetemperatur på minusgrader! Er det noen gode tips her til å få en mer permanent løsning som ikke er altfor dyr? Jeg har ikke tenkt å legge asfalt hele veien eller grave masse Smile. Icopal Lim brukes til klebing av omlegg og detaljer ved forskjellige tekkinger og reparasjoner.

Taklimet leveres i tuber på l. Icopal Klebeasfalt for helklebing av asfalt takbelegg,. Dette produktet er et must for det offentlige og bedrifter som har vedlikeholdsansvar, men er også blitt en stor slager for alle som har asfalt rundt sine eiendommer. Ha noen spann i bil evt. Vanlige skader på norske veier.

Reparasjon felt, skade i veidekke. Lapping av hull med asfalt er en enkel løsning, men varer kun kort tid. Ujevne kanter og varierende dybde fører til at den nye massen ikke binder seg til gammel asfalt og man får ujevn veibane. Ved å frese ut et lite felt med konstant dybde og rette kanter, .